IJS 2017
IJS 2017

Kotizo

Landoj¹ B B B A A A C C C
Aĝo² 0-18 19-29 30+ 0-18 19-29 30+ 0-18 19-29 30+
Antaŭpago ĝis 30a de majo 2017 20 30 50 30 50 80 0 0 80
Antaŭpago ĝis 30a de junio 2017 40 50 70 50 70 100 0 0 100
Sen antaŭpago 60 70 90 70 90 120 20 20 120
partatempaj partoprenantoj (por unu tago) 5-ono de la supraj kotizoj. (tiuj, kiuj partoprenas minimume 5 tagojn, pagas la tutan programkotizon.)

  1- C-landoj: Landoj ekster europo. A-landoj: Aŭstrio, Belgio, Britio, Danio, Finnlando, Francio, Germanio, Hispanio, Irlando, Islando, Italio, Luksemburgo, Nederlando, Norvegio, Svedio, Svislando → ĉiu alia estas B-lando

  2- La aĝo estas kalkulita laŭ plenitaj jaroj la unuan tagon de la aranĝo (7a de aŭgusto 2017)


  Ordinaraj membroj de HEJ (sub 30) ricevas 20 eŭrajn rabaton (partatempaj partoprenantoj po 4 eŭrojn tage, sed maksimume 20 eŭrojn)

  La kosto de la ekskursoj estas aldona, pagenda surloke (maksimume ĉ. 15 eŭroj, rigardu la opciojn en la menuero Ekskursoj).

  Post la 30-a de junio jam ne antaŭpagu, vi povos pagi surloke en eŭroj aŭ en forintoj.

  Se vi pagas en forintoj, la partoprenkotizo estas kalkulita per la kurzo 300 HUF/EUR. Se 1 EUR valoros malpli ol 300 forintojn, ni kalkulos laŭ la kurzo de Hungara Nacia Banko validanta la unuan tagon de la aranĝo (7a de aŭgusto, 2017)

  Averto: Ĉi tie estas pagmanieroj nur por nehungaroj! Por hungaroj vizitu la hungaran version de tiu ĉi paĝo (la lingvoŝanĝilon trovu maldekstre supre).

  Vi povas ĝiri vian antaŭpagon al la konto IJSH-R ĉe UEA.

  Estas diversaj manieroj por pagi al nia UEA konto.

  Plej simpla estas, se vi ĝiras monon al unu de la bankkontoj de UEA,

  ekzemple en Nederlando ĉe ING Bank: IBAN: NL72 INGB 0000 3789 64, BIC/SWIFT: INGBNL2A.

  En la komento bonvolu skribi: 'IJSH-R, IJS 2017' kaj vian nomon.

  UEA havas bankkonton ankaŭ en Belgio, Germanio, Svedio kaj Svislando, pri la kontonumeroj vidu: http://uea.org/alighoj/pag_manieroj.html

  Se vi havas kreditkarton vi povas pagi per tio ĉe: https://db.uea.org/alighoj/spagilo.php

  En la rubriko 'Pago-celo' elektu 'Alia celo', kaj en la 'Akompanaj notoj, klarigoj' skribu 'IJSH-R, IJS 2017'.

  Se vi havas Paypal konton, vi povas pagi per tio al 'financoj@co.uea.org', en la komento skribu 'IJSH-R, IJS 2017' kaj vian nomon.

  Se vi pagas pere de kreditkarto aŭ Paypal, bonvolu aldoni 5% pro la administraj kostoj.

  Vi trovas pliajn informojn ĉi tie: http://uea.org/alighoj/pag_manieroj.html aŭ demandu vian lokan asocion pri la detaloj.

  Bonvolu ne antaŭpagi post la 30a de junio, 2017, ĉar la administrado de pagoj tra UEA povas daŭri longe.

  Aŭ vi povas ĝiri hungarajn forintojn (HUF) pere de Transferwise al nia hungara bankkonto: 11991102-02171825-00000000

  Manĝkotizoj po tago por la tuta semajno
  Matenmanĝo 2,5 15
  Tagmanĝo 4 20
  Vespermanĝo 3 18
  Manĝaĵoj sume 9,5 53
  Loĝkotizoj (/persono/nokto) po tago por la tuta semajno
  En dulita ĉambro 15 90
  En 3-4 lita ĉambro 12 72
  en 6-10 lita ĉambro 10 60
  En propra tendo 7 42

  Invitletero (ne oficiala) 5 €

  Semajna eniro de la plaĝo: 9 €